Ontmoetingsplek op de Irenestraat te Meerkerk

Er is al veel vooruitgang geboekt op de nieuwe ontmoetingsplaats voor Jong en Oud. De bankjes, speel toestellen en vormgeving is al gedeeltelijk gerealiseerd. De eerste kinderen spelen al op deze nieuwe plek. Foto’s zijn hier te vinden   Mocht u meer willen weten over de ontmoetingsplek voor Jong en Oud ? Klik hier voor… Continue Reading Ontmoetingsplek op de Irenestraat te Meerkerk

Fusie van Gemeentes Zederik, Leerdam en Vianen

De stuurgroep Vijfheerenlanden bereidt de fusie van Leerdam, Vianen en Zederik voor. De stuurgroep Vijfheerenlanden bestaat uit: een procesbegeleider, burgemeesters van Leerdam, Vianen en Zederik, een wethouder uit elke gemeente en de gemeentesecretarissen als ondersteuning. Lees hieronder de verslagen van de stuurgroepvergaderingen. Meer informatie is te vinden op www.vijfheerenlanden.nl

Nieuwe ontmoetingsplaats Prinses Irenestraat Meerkerk

Binnenkort starten we met de realisatie van de nieuwe ontmoetingsplaats aan de Pr. Irenestraat te Meerkerk. Allereerst vinden er opruimwerkzaamheden plaats: de skatebaan wordt verwijderd en de speelrichting van het voetbalveld wordt gedraaid. Daarna worden er nieuwe speeltoestellen geplaatst. We verwachten hiermee in de week van 17 juli te beginnen. Meer informatie is hier te… Continue Reading Nieuwe ontmoetingsplaats Prinses Irenestraat Meerkerk