Fusie van Gemeentes Zederik, Leerdam en Vianen

De stuurgroep Vijfheerenlanden bereidt de fusie van Leerdam, Vianen en Zederik voor. De stuurgroep Vijfheerenlanden bestaat uit: een procesbegeleider, burgemeesters van Leerdam, Vianen en Zederik, een wethouder uit elke gemeente en de gemeentesecretarissen als ondersteuning. Lees hieronder de verslagen van de stuurgroepvergaderingen.

Meer informatie is te vinden op www.vijfheerenlanden.nl