Zederik telt sinds deze week 14.000 inwoners

Zederik telt sinds deze week 14.000 inwoners

ZEDERIK • De gemeente Zederik is de magische grens van 14.000 inwoners gepasseerd.

Wie precies de 14.000e inwoner was, is niet bekend. In de praktijk blijkt het lastig om dat vast te stellen. “Voor zover we weten, wordt er geen officiële aandacht aan geschonken”, meldt Attie Mager van de gemeente Zederik.

Toch is het passeren van de 14.000-grens een bericht waard. Jarenlang bleef Zederik steken op ruim 13.000 inwoners.

De 14.000e inwoner is mede te danken aan de aanwas in de groeikernen Meerkerk, Ameide en Lexmond, waar druk gebouwd wordt. Dat zorgt over het algemeen ook voor veel geboorten omdat er veel jonge gezinnen een plek vinden. Tot nu toe zijn in 2017 112 geboorten geregistreerd in Zederik. Daar tegenover staan 92 inwoners die overleden zijn.

Het passeren van de 14.000 inwoners heeft geen gevolgen voor uitkeringen en dergelijke aan de gemeente Zederik. Dat gebeurt pas bij het passeren van 15.000 inwoners. “Ik denk niet dat we dit het komende jaar voor elkaar gaan krijgen”, lacht Attie Mager. Over ruim een jaar fuseert de gemeente Zederik met Leerdam en Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden. Dan ontstaat er een inwoneraantal van bijna 55.000 inwoners. Leerdam telt op dit moment bijna 21.000 inwoners en Vianen bijna 20.000.

 

bron: Het Kontakt