Integraal kind centrum – Meerkerk

Vorige week stond in het Kontakt een artikel over de plannen omtrent het realiseren van een IKC bij de Rank. Hierbij wat informatie over de stand van zaken op dit moment.

Ruim een jaar geleden zijn er verkennende gesprekken gestart tussen TriVia en de SKCN. Uitgangspunt was om de renovatie van De Rank te combineren met de realisatie van een IKC (Integraal Kind Centrum). In een IKC is ruimte voor opvang en onderwijs van kinderen van 0-12 jaar.  Enige onrust is ontstaan doordat in een artikel in het Kontakt werd gesuggereerd dat de peuterspeelzaal uit De Springplank zou verdwijnen.

Dinsdagavond was er in het gemeentehuis een ronde tafelgesprek met de gemeenteraad waarin het ingediende plan werd besproken. De gemeenteraad heeft daarbij de intentie uitgesproken om onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden tot het realiseren van een Brede School in Meerkerk, waarin plaats is voor kinderopvang, OBS De Springplank en CBS De Rank. Dit past beter bij het uitgangspunt dat er goede voorzieningen voor alle kinderen in Meerkerk gerealiseerd moeten worden. O2A5, TriVia en SKCN zijn erg blij met deze ontwikkeling. Op deze manier kunnen we in gezamenlijkheid een voorziening creëren voor alle kinderen in Meerkerk van 0-12 jaar.

Op welke termijn dit plan verder uitgewerkt en gerealiseerd kan worden is nog niet duidelijk. We zullen u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden.

 

Bron: e-mail obs springplank